Ereleden

Ereleden zijn leden met een bijzondere staat van verdiensten. De vereniging kent de volgende ereleden:

Mw. M (Tine) van Gorkum; erelid sinds 1985.
Tine van Gorkum hoorde samen met Agaath Pescher, Teuni van den Berge, en nog een tiental bewoners van de nieuwbouwwijk ‘De Driesprong’ in het begin van de jaren zeventig tot de mensen van het eerste uur. De Driesprongbewoners vonden elkaar in eerste instantie rond perikelen rondom de nieuwbouw. Daarna kwam er tijd en ruimte voor iets anders. Tine en consorten richtten een werkgroep ‘Vrijetijdsbesteding Maarn/Maarsbergen’ op. Zij wilden in de eigen dorpsomgeving meer uitdagingen voor sociale, educatieve en culturele activiteiten. Het initiatief werd in het begin argwanend ontvangen bij de oorspronkelijke bevolking en bij het gemeentebestuur. In 1974 kwam het tot een cursusproject ‘Maarn maakt Maarn Wijzer’, de voorloper van Maarn Wijzer.
Met tomeloze energie wierf Tine – samen met de anderen - gelden, cursisten, docenten en cursusruimten. Het project werd een succes en werd na enige tijd door iedereen omarmd. Toen Tine in 1985 Maarn (voor een aantal jaar) ging verlaten kende Maarn Wijzer haar het eerste erelidmaatschap toe.

Mw. A.(Agaath) Pescher-Ter Meer, erelid sinds 1999
Agaath Pescher heeft bijna 25 jaar haar stempel gedrukt op Maarn Wijzer. Zij was vanaf 1974 actief betrokken bij de eerste werkgroep. Een werkgroep is echter geen rechtspersoon. Het bestuur van het destijds ‘slapende’ Departement Maarn/Maarsbergen van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen trad en bloc af en maakte plaats voor leden van de werkgroep Maarn maakt Maarn Wijzer. Zo werd Agaath Pescher actief bestuurslid van ‘het Nut’, en bracht dat weer tot leven. Ze verwierven meteen als meest actieve Departement de jaarlijkse P.H.Schröderprijs. Maar toen de financiële afdracht aan het landelijke “Nut’ hoog opliepen, werd het lokale departement officieel opgeheven om plaats te maken voor een nieuwe vereniging: Maarn Wijzer (oprichtingsdatum 30 januari 1980). Agaath Pescher werd nu voorzitter van deze vereniging. Groei en bloei alom. Het aantal cursussen groeide, het aantal cursisten groeide en bij het twintigjarig bestaan entameerde Agaath Pescher een studie naar de functies van Maarn Wijzer op cultureel, educatief en sociaal gebied. Conclusie: Maarn Wijzer staat als een huis en is van groot belang voor het leren en binden van mensen binnen de dorpsgemeenschappen van Maarn en Maarsbergen. In 1999 droeg Agaath het stokje over aan Marjolein Copier en nam zij zelf een koninklijk lintje in ontvangst, samen met het erelidmaatschap.

Mw. M. J. (Marry) Rodink, erelid sinds 2001 (overleden augustus 2018)
Marry Rodink was van 1981 tot 2001 1e penningmeester. Eerder was ze al vier jaar 2e penningmeester. Zij zag de organisatie groeien van 200 naar ruim 800 cursisten. De geldstromen – vroeger allemaal in contanten – groeiden evenzeer. Maar de jaarlijkse controle door de kascommissie(s) bleek steeds te leiden tot een goedkeuring van de financiële stukken, inclusief de complimenten voor de penningmeester.
Na verloop van tijd werd afscheid genomen van het contante geld; via bank- en girodiensten en later ook via machtigingen. De verantwoordelijkheden bleven uiteraard, zowel voor de financiële beleidsvoorstellen als voor de financiële administratie. Het bestuur van Maarn Wijzer vroeg dan ook in 2001 een Koninklijke onderscheiding aan (die werd verleend) en benoemde Marry Rodink tot erelid.

Mw. J.F. (Joke) Lubach-van der Linden, erelid sinds 2007
Joke Lubach is bijna dertig jaar bestuurslid van Maarn Wijzer geweest, waarvan 21 jaar als eerste secretaris. Bij de totstandkoming van de vereniging Maarn Wijzer in 1980 trad ze voor het eerst op als eerste secretaris. Toen een jaar later Marry Rodink 1e penningmeester werd, vormden de dames Pescher, Lubach en Rodink een hecht trio, dat menigeen wist te enthousiasmeren om als vrijwilliger toe te treden tot het algemeen bestuur en de ene cursus na de andere te helpen realiseren. In 2001 ontving Joke Lubach een Koninklijke onderscheiding bij haar afscheid uit het dagelijks bestuur. Op de ALV in januari 2008 kreeg zij bij haar afscheid van het algemeen bestuur het erelidmaatschap uitgereikt.

Mw. B. (Berry) Rommers-de Jongh de Leeuw, erelid sinds 2010
Berry Rommers heeft zich binnen het bestuur op enig moment gespecialiseerd in de sector Beeldend Werk. In totaal is zij 23 jaar lid van het bestuur geweest, en was zij een stuwende kracht achter de groei en bloei van de creatieve cursussen. Zelf ontwikkelde zij zich ook tot een verdienstelijke amateur schilder/tekenaar en ze deed mee aan diverse exposities in Maarn. Daarmee werd ze een schoolvoorbeeld van wat cursisten van Maarn Wijzer zelf konden bereiken. Berry Rommers beperkte zich overigens niet tot de eigen werkgroep, ze voelde zich zeer verbonden met het ideële doel van Maarn Wijzer (leren en verbinden). Zo maakte zij bij het 35 jarig bestaan van Maarn Wijzer voor alle 25 bestuursleden van Maarn Wijzer een kleurrijk overzichtsdocument. 
Niet onvermeld mag blijven haar jarenlange complexe taak: het inroosteren van alle Maarn Wijzeractiviteiten in de verschillende zalen. Tenslotte nam zij ook de zorg voor de uitvoering van praktische zaken op zich: de zorg voor schone vaat-, hand- en theedoeken én het verzorgen van bloemen en boeketten (vaak met uit eigen tuin verzameld materiaal) bij tal van bijzondere, openbare gelegenheden.En los daarvan deed ze op bescheiden wijze veel meer dan van een bestuurslid verwacht mag worden.

Mw. M. (Marjolein) Copier, erelid sinds 2013
Marjolein Copier is in 1994 mee gaan lopen in het bestuur van Maarn Wijzer, waarna zij in 1995 wordt benoemd tot tweede voorzitter. Naast de vervulling van het voorzitterschap gaat zij een aantal cursussen begeleiden, zoals de Literaire Leeskringen en talencursussen. Bovendien organiseert zij dan concertbezoeken. Dit is zij blijven doen, nadat zij in 1999 tot voorzitter van Maarn Wijzer is benoemd. Als voorzitter treedt zij af in 2007, maar blijft actief binnen Maarn Wijzer in de werkgroep Talen, Muziek en Cultuur. Ze is de stuwende kracht achter de landgoedwandelingen en het Groot Heuvelrug dictee der Nederlandse Taal. Na ruim 18 jaar heeft zij in 2013 afscheid genomen van Maarn Wijzer.

Dhr. M. (Max) Bormans, erelid sinds 2016 (overleden april 2017)
Max Bormans is vanaf 2005 actief geweest binnen Maarn Wijzer. Als bestuurslid is hij benoemd in 2007 en heeft hij de functie van penningmeester vervuld tot 2016. In die tijd is door hem een belangrijke bijdrage geleverd aan het professionaliseren van de financiële administratie – o.a. door automatisering van de boekhouding -, de ontwikkeling van de website en het mogelijk maken dat er digitaal door cursisten ingeschreven en betaald kan worden. Het op zijn initiatief gevoerde financiële beleid heeft er toe geleid dat Maarn Wijzer een financieel gezonde vereniging is gebleven, ondanks het wegvallen van de gemeentelijke subsidie en de wereldwijde crisis. Maarn Wijzer kan daardoor meegaan in de vaart van de (bestuurlijke) volkeren. De digitale ontwikkelingen vereisten wel de nodige bijscholing van bestuursleden. Ook die heeft Max voor zijn rekening genomen op zijn eigen wijze: vriendelijk, geduldig en rust uitstralend. Bij zijn handelen heeft hem steeds een laagdrempelige vereniging voor mensen, die een deel van hun tijd plezierig en leerzaam willen doorbrengen, voor ogen gestaan. Zijn bijdrage aan Maarn Wijzer is van onschatbare waarde en een groot aantal cursisten heeft daarvan kunnen profiteren.

Mw. E. (Ellen) Postuma, erelid sinds 2016
Ellen Postuma is in 1990 toegetreden tot het bestuur. Haar belangstelling ligt vanaf het begin bij de kindercursussen. In de 25 jaar dat zij bestuurslid is geweest, organiseerde zij vele cursussen voor de jeugd. De eerst jaren zijn het vooral workshops zoals eieren schilderen, stropop maken en kerststukjes. De jaren erna begeleidt zij muzieklessen, workshops glas graveren en porselein schilderen, cursussen koken en bakken en djembe lessen. De laatste drie jaar begeleidt zij de cursussen muziek voor baby’s, peuters en kleuters en bezoekt met kinderen de bakkerij.
Naast alle activiteiten als begeleider heeft zij van 1997 tot 2005 als docent bij Maarn Wijzer Engels gegeven aan volwassenen. Ellen heeft Maarn Wijzer altijd een warm hart toegedragen. Altijd was zij inzetbaar, meedenkend en een steun voor iedereen. Een bestuurslid die een pluim verdient!

Mw. T. (Truus) Waldmann-Provoost, erelid sinds 2021
Truus was sinds 1998 bestuurslid van Maarn Wijzer. Eerst bij werkgroep Junior en later is Truus het secretariaat er bij gaan doen. Als lid van de werkgroep Junior heeft zij diverse jeugdcursussen begeleid. In de functie van secretaris heeft ze onder andere het archief verzorgd en de externe contacten onderhouden, zoals met b.v. het Stichtingsbestuur van De Twee Marken en het Maarns Beraad. Zeer betrokken was zij bij de ontwikkelingen rond De Twee Marken. Zij nam namens Maarn Wijzer deel aan het participatieproces dat geresulteerd heeft in het Pentha Rho rapport. Ook was Truus een onmisbare hulp bij de organisatie van de start van het seizoen, Maarn Wijzeruitjes, jubilea etc. Immateriële waarden waren zeer belangrijk. Zij waakte over het welzijn van bestuursleden en koesterde de sociale samenhang binnen Maarn Wijzer.

Mw. G. (Gera) Hensbergen, erelid sinds 2021
Gera Hensbergen heeft in 2007 besloten om het voorzitterschap van Maarn Wijzer op zich te willen nemen. Tot begin 2021 is zij de stuwende kracht geweest achter de gehele organisatie. Als voorzitter is Gera op de hoogte van alles wat er georganiseerd moet worden, maar ook van het tot stand komen en de uitvoering van de cursussen. Voor Gera is het geen ontspannende tijd als voorzitter geweest. De subsidies voor het Atelier en de cursussen worden afgebouwd. Gera gaat met het Bestuur van De Twee Marken zoeken naar oplossingen. Zo komt er een nieuw beleid voor de cursusprijzen en de zaalhuur wordt  lager. In 2011 wordt het Atelier verbouwd. Volle aandacht krijgt de website, inschrijven, abonnementscursussen. Gera werkt samen met de bibliotheek en  de boekwinkel aan het cultuurprogramma voor Maarn Maarsbergen. De laatste jaren organiseert zij de opening van het Cultureel, Sociaal en Sportseizoen. Het Dorpshuis De Twee Marken krijgt haar volle aandacht dit i.v.m. evt  verbouwing of vernieuwing. De Twee Marken is het centrale punt in Maarn en zeer belangrijk voor de bevolking maar op de eerste plaats voor Maarn Wijzer. In 2020 is al haar aandacht gericht op het bestuur, de cursisten en de bestuursleden en dit alles om ondanks de Coronaregels de samenwerking te continueren. 

 

© 2014 - 2024 Maarn Wijzer | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel