Lid worden, documenten

Maarn Wijzer is een vereniging met als doel het organiseren van activiteiten op sociaal, cultureel en educatief bebied voor de gehele bevolking in en om Maarn en Maarsbergen. Wij zijn in het najaar van 1974 van start gegaan als werkgroep "Maarn maakt Maarn Wijzer". In de periode 1976 tot 1980 waren we een department van de Maatschappij tot 't Nut van het Algemeen en vanaf 30 januari 1980 als de vereniging MaarnWijzer.

We zijn een vereniging en hebben dus leden. Iets meer dan 300 op dit moment. Deze leden vergaderen eens per jaar in januari over de samenstelling van het bestuur, de financiële verantwoording en het beleid. De dagelijkse leiding is in handen van het bestuur. Daar zitten momenteel 21 mensen in. Die vergaderen circa vijf keer per jaar. Binnen het bestuur kennen we dan nog een Dagelijks Bestuur, dat de dagelijkse zaken regelt. Cursussen worden georganiseerd door de begeleiders. Dat zijn op een enkele uitzondering na bestuursleden. Alle bestuursleden werken vrijwillig.

Verslagen verenigingsjaar 2020/21
Verslag ALV 18/01/2021

Verslagen verenigingsjaar 2019/20
Verslag ALV 2019
Jaarverslag
Financieel verslag
Financiële verantwoording
Kascommissie verslag jaarrekening en aanbevelingen

Verslagen verenigingsjaar 2018/19

Financieel verslag inclusief verslag kascommissie
Jaarverslag en document 'Maarn Wijzer in een notendop'
Verslag ALV 2018

Verslagen verenigingsjaar 2017/18

Financieel verslag en verslag kascommissie
Jaarverslag
Verslag ALV 2017

Verslagen verenigingsjaar 2016/17

Financieel verslag
Jaarverslag

Verslagen verenigingsjaar 2015/16

Financieel verslag
Jaarverslag 2015-2016

Verslagen verenigingsjaar 2014/15

Financieel verslag
Jaarverslag

Meerjarenbeleidsplan 2021-2023

Statuten
(incl voormalig Huishoudelijk Reglement)

Huishoudelijk Reglement (nieuw, vastgesteld tijdens ALV januari 2016)

 

Secretariaat Maarn Wijzer: Raadhuislaan 17, 3951 CH Maarn. 

KvK nummer: 40478622. Wij zijn niet BTW-plichtig. Al onze cursussen worden zonder BTW geleverd.

artikel prijs  
Lidmaatschap € 5,00 Meer info