Voorwaarden

Met het aanmelden voor een cursus gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Maarn Wijzer.

  1. Onder aanmelden wordt verstaan: inschrijven, aanmelden of bestellen van een cursus. Vanaf medio juli kan er via deze webshop ingeschreven worden voor cursussen die in het nieuwe cursusjaar (vanaf september) starten. Aanmelden kan ook persoonlijk op de inschrijfavond die op de eerste vrijdag in september in de Twee Marken gehouden word. In het programmaboekje dat medio augustus verspreid wordt zit tevens een inschrijfformulier.
  2. Iedere cursus heeft een begeleider aan wie u vragen kunt stellen. Dat geldt voor alle aspecten van de cursus.
  3. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Als er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn zoekt de begeleider naar een oplossing, maar soms moeten we u teleurstellen.
  4. Er kan betaald worden via automatische incasso of iDeal. Cursussen worden in één keer afgeschreven of betaald, tenzij het een langere abonnementscursus duurder dan €150 is. In dat geval wordt in twee delen geïncasseerd. Wilt u met iDeal betalen, dan moet u het hele bedrag in één keer voldoen.
  5. De automatische incasso's vinden plaats op 1 september en 1 maart. Voor cursussen die op een ander moment beginnen vinden ze in principe rond de startdatum plaats.
  6. Als een cursus onverhoopt niet doorgaat komt er van Maarn Wijzer een bericht. Zonder bericht start de cursus op het afgesproken tijdstip. Als een cursus niet doorgaat krijgt u uiteraard uw geld teruggestort.
  7. Een abonnementscursus is een doorlopende inschrijving. Je schrijft je in voor het komende seizoen en daarmee automatisch voor het volgende, tenzij je zelf weer opzegt. Dat kan tot 2 weken voor het begin van het nieuwe seizoen.
  8. Aanmeldingen zijn onherroepelijk. Teruggave van lesgelden is slechts bij hoge uitzondering mogelijk. Neem hiervoor via email contact op met de penningmeester.
  9. Degenen die niet of nauwelijks over financiële middelen beschikken om een cursus te volgen, kunnen contact opnemen met de penningmeester, Patricia Hidma, 06-48485888. De aanmeldingen worden strikt vertrouwelijk behandeld. Onze penningmeester is gemachtigd te besluiten over dergelijke aanvragen, waarmee we uw privacy waarborgen.
  10. De vereniging Maarn Wijzer kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en/of eigendommen. Evenmin is deze aansprakelijkheid van toepassing op diefstal of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door Maarn Wijzer georganiseerde activiteiten.
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren