Voorwaarden

Met het aanmelden voor een cursus (waaronder ook wordt verstaan een workshop, lezing, excursie) ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Maarn Wijzer.

  1. Onder aanmelden wordt verstaan: online 'bestellen' van een cursus in de winkelwagen. Aanmelden kan ook via het inschrijfformulier in het boekje of telefonisch bij de vermelde contactpersoon. 
  2. Iedere cursus heeft een contactpersoon aan wie je vragen kunt stellen. Dat geldt voor alle aspecten van de cursus.
  3. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Als er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, zoekt de begeleider naar een oplossing, maar soms moeten we je teleurstellen.
  4. De enige betaaloptie is via een eenmalige machtiging (tenzij je een bestaande abonnementscursist bent). Alleen als een cursus doorgaat, wordt het cursusgeld - in één keer - geïncasseerd, vlak vóór de start van de cursus. 
  5. Een abonnementscursus is een doorlopende inschrijving. Je schrijft je in voor het komende seizoen en daarmee automatisch voor het volgende, tenzij je zelf weer opzegt. Dat kan tot 1 maand vóór de start van de cursus in het nieuwe seizoen.
  6. Tussentijdse teruggave van lesgelden is slechts bij uitzondering mogelijk. Bij ziekte of andere zwaarwegende omstandigheden is teruggave van lesgeld in principe alleen mogelijk bij langlopende cursussen. Indien je door ziekte of andere zwaarwegende redenen minimaal een derde van de cursus mist, dan is restitutie van 50% mogelijk over de gemiste lessen, tenzij je een vervanger kunt regelen. Neem contact op met de vermelde cursusbegeleider.
  7. Een inschrijving kosteloos annuleren kan tot 1 maand vóór de start van de cursus. Als je dichter op de startdatum annuleert zal Maarn Wijzer het cursusgeld toch in rekening brengen, tenzij je een vervanger kunt regelen of we zeker weten dat de cursus/workshop het seizoen erop weeer plaatsvindt en je dan kunt deelnemen. Bij bijzondere omstandigheden kan je met de begeleider overleggen of er wellicht een coulanceregeling mogelijk is.
  8. Voor mensen met een minimum inkomen zijn er regelingen beschikbaar via de gemeente voor een tegemoetkoming in de cursuskosten, zoals de Ruggesteunregeling, participatieregeling en Jeugdfonds sport en cultuur, zie voor gemeente Utrechtse Heuvelrug: www.rsdkrh.nl/minimaregelingen-utrechtse-heuvelrug. Wel is een gespreide betalingsregeling mogelijk. Betreffende cursist kan dit afstemmen met penningmeester, via penningmeester@maarnwijzer.nl.
  9. Maarn Wijzer kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en/of eigendommen. Evenmin is deze aansprakelijkheid van toepassing op diefstal of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door Maarn Wijzer georganiseerde activiteiten.
  10. Maarn Wijzer gaat zorgvuldig om met de door jou verstrekte persoonsgegevens (bij je cursus-aanmelding afgegeven via 'Factuur- en afleveradres'). Je gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het voeren van de cursisten- en ledenadministratie en niet verstrekt aan derden. In onze privacyverklaring lees je hoe Maarn Wijzer met jouw persoonsgegevens omgaat. Welke gegevens wij van je opslaan, waarvoor ze gebruikt worden en hoe je de gegevens kunt inzien, wijzigen en verwijderen.
© 2014 - 2024 Maarn Wijzer | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel