Voorwaarden

Met het aanmelden voor een cursus (waaronder ook wordt verstaan een workshop, lezing, excursie) gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Maarn Wijzer.

  1. Onder aanmelden wordt verstaan: online 'bestellen' van een cursus in de winkelwagen. Aanmelden kan evt. ook persoonlijk op de inschrijfavond die op de eerste vrijdag in september in de Twee Marken gehouden word. Of telefonisch via de cursusbegeleider die vermeld staat bij de betreffende cursus.
  2. Iedere cursus heeft een begeleider aan wie je vragen kunt stellen. Dat geldt voor alle aspecten van de cursus.
  3. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Als er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, zoekt de begeleider naar een oplossing, maar soms moeten we je teleurstellen.
  4. De enige betaaloptie is via een eenmalige machtiging (tenzij je een bestaande abonnementscursist bent). Alleen als een cursus doorgaat, wordt het cursusgeld - in één keer - geïncasseerd, vlak vóór de start van de cursus. 
  5. Een abonnementscursus is een doorlopende inschrijving. Je schrijft je in voor het komende seizoen en daarmee automatisch voor het volgende, tenzij je zelf weer opzegt. Dat kan tot 2 weken voor het begin van het nieuwe seizoen.
  6. Tussentijdse teruggave van lesgelden is slechts bij uitzondering mogelijk. Neem hiervoor contact op met de begeleider.
  7. Indien je je afmeldt binnen 1 maand vóór (de start van) een cursus, wordt het cursusgeld in principe wel in rekening gebracht, tenzij er sprake is van medische of andere omstandigheden waardoor deelname niet mogelijk is. Overleg hierover met de begeleider. Deze kan nagaan of er wellicht een coulance regeling mogelijk is.
  8. Degenen die niet of nauwelijks over financiële middelen beschikken om een cursus te volgen, kunnen contact opnemen met de cursusbegeleider. Aanvragen worden strikt vertrouwelijk behandeld. 
  9. Maarn Wijzer kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en/of eigendommen. Evenmin is deze aansprakelijkheid van toepassing op diefstal of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door Maarn Wijzer georganiseerde activiteiten.
  10. Maarn Wijzer gaat zorgvuldig om met de door jou verstrekte persoonsgegevens (bij je cursus-aanmelding afgegeven via 'Factuur- en afleveradres'). Je gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het voeren van de cursisten- en ledenadministratie en niet verstrekt aan derden. In onze privacyverklaring lees je hoe Maarn Wijzer met jouw persoonsgegevens omgaat. Welke gegevens wij van je opslaan, waarvoor ze gebruikt worden en hoe je de gegevens kunt inzien, wijzigen en verwijderen.